aquato.com.ua – Політика конфіденційності

Якщо ви захочете отримати інформацію про свої Персональні дані, цілі їх використання та особи, яким вони передаються, зверніться до Власника.

Власник та Контролер даних

Інтернет-магазин "Аквато", м. Київ

Контактна адреса електронної пошти Власника: office@aquato.com.ua

Категорії даних, що збираються

Власник не надає список категорій Персональних даних, що збираються.

Повні відомості про кожну категорію зібраних Персональних даних наводяться у відповідних розділах цієї політики конфіденційності або у спеціальних пояснювальних текстах, які виводяться на екран перед збором Даних.
Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно, або, у разі Даних про використання, їх збір може автоматично здійснювати Додаток при його використанні.
Якщо не вказано інше, всі Дані, які запитує Додаток, є обов'язковими. У разі непредставлення зазначених Даних Додаток може виявитися не в змозі надавати свої Сервіси. У тих випадках, коли Додаток прямо вказує на необов'язковість подання певних Даних, Користувачі мають право не повідомляти відповідні Дані без будь-яких наслідків у частині, що стосується доступності або функціонування Сервісу. Користувачам, не впевненим у тому, які Персональні дані є обов'язковими , рекомендується зв'язатися з Власником.
Додаток або власники сторонніх сервісів, які задіяно Додаток, використовують Файли «Cookie» (або інші засоби відстеження) з метою надання Сервісу, потрібного Користувачеві, а також будь-яких інших цілей, зазначених у цьому документі та у Політиці використання файлів cookie.

Користувачі несуть відповідальність за будь-які Персональні дані третіх осіб, які вони отримують, публікують або надають іншим особам, отримані, опубліковані або передані через цей Додаток.

Метод та місце обробки даних

Методи обробки

Власник вживає адекватних заходів безпеки для запобігання несанкціонованому доступу до Даних, їх розголошення, зміни або несанкціонованого знищення.
Обробка Даних здійснюється з використанням комп'ютерів та (або) засобів з підтримкою інформаційних технологій (ІТ) відповідно до організаційних процедур та методами, суворо пов'язаними із зазначеними цілями. У деяких випадках Дані можуть бути доступні, крім Власника, певним категоріям відповідальних осіб, які беруть участь у роботі цього Додатка (адміністрація, відділ продажу, відділ маркетингу, юридичний відділ, системні адміністратори), або стороннім організаціям (наприклад, сторонні постачальники технічних послуг, поштові організації, постачальники послуг хостингу, компанії-постачальники інформаційних технологій, служби зв'язку), яким Власник доручає, у разі потреби, виконувати функції Оброблювача даних. Перелік зазначених осіб і сторін, що оновлюється, можна в будь-який час запросити у Власника.

Місце

Дані обробляються в операційних офісах Власника та в будь-яких інших місцях, де знаходяться сторони, що займаються їх обробкою.
Залежно від місцезнаходження Користувача передача даних може передбачати передачу Даних Користувача в ту чи іншу країну за межами його власної країни. За більш детальною інформацією про місце обробки таких переданих даних Користувачі можуть звернутися до розділу, що містить докладні відомості про обробку персональних даних.

Термін зберігання

Якщо в цьому документі не зазначено інше, Персональні дані повинні оброблятися та зберігатися доти, доки вони потрібні для тих цілей, для яких вони були зібрані, і можуть бути збережені на більший термін відповідно до застосовних правових зобов'язань або на підставі згоди Користувача.

 
 

Додаток використовує Трекери. З додатковою інформацією Користувач може ознайомитись у Правилах щодо Файлів cookie.

Правова основа обробки

Власник може обробляти Персональні дані, що стосуються Користувачів, якщо застосуємо один із нижченаведених критеріїв:

 • Користувачі дали свою згоду на використання даних для однієї або кількох конкретних цілей. Примітка: згідно із законодавством деяких юрисдикцій Власнику може бути дозволено обробляти Персональні дані доти, доки Користувач не заперечить проти цього («відмова»), без необхідності покладатися на згоду чи інше правове основа у складі нижчеперелічених. Водночас вищезазначене не застосовується, коли обробка персональних даних регулюється європейським законодавством про захист даних;
 • надання Даних необхідне для виконання угоди з Користувачем та (або) будь-яких зобов'язань, що передують укладенню договору;
 • обробка необхідна для виконання встановленого законом обов'язку, який покладено на Власника;
 • обробка пов'язана з тим чи іншим завданням, яке здійснюється у суспільних інтересах або при здійсненні офіційних повноважень, покладених на Власника;
 • обробка необхідна для забезпечення законних інтересів Власника або третьої сторони.

У будь-якому випадку Власник охоче допоможе прояснити конкретну правову підставу, яка застосовується до обробки, і, зокрема, чи є надання Персональних даних вимогою, передбаченою законом або договором, або вимогою, необхідною для укладання договору.

Додаткова інформація про термін зберігання

Якщо в цьому документі не зазначено інше, Персональні дані повинні оброблятися та зберігатися доти, доки вони потрібні для тих цілей, для яких вони були зібрані, і можуть бути збережені на більший термін відповідно до застосовних правових зобов'язань або на підставі згоди Користувача.

Таким чином:

 • Персональні дані, зібрані для цілей, пов'язаних з виконанням договору між Власником та Користувачем, зберігаються доти, доки такий договір не буде виконаний у повному обсязі.
 • Персональні дані, зібрані з метою забезпечення законних інтересів Власника, зберігаються доти, доки вони необхідні для здійснення таких цілей. Користувачі можуть знайти конкретну інформацію про законні інтереси, які переслідує Власник, у відповідних розділах цього документа, або звернувшись до Власника.

Власнику може бути дозволено зберігати Персональні дані протягом тривалішого періоду часу в тому випадку, якщо Користувач дав згоду на таку обробку, доки така згода не буде відкликана. Крім того, Власник може бути зобов'язаний зберігати Персональні дані протягом більш тривалого періоду часу, якщо це потрібно для виконання встановленого законом обов'язку, або за розпорядженням того чи іншого органу влади.

Після закінчення терміну зберігання Персональні дані видаляються . Таким чином, право на доступ, право на видалення, право на виправлення та право на перенесення даних не можуть бути реалізовані після закінчення терміну зберігання.

Права Користувачів

Користувачі можуть здійснювати певні права щодо своїх Даних, які обробляє Власник.

Зокрема, Користувачі мають право вчинити такі дії в межах, передбачених законом:

 • Відкликати свою згоду у будь-який час. Користувачі мають право відкликати згоду, якщо вони раніше дали свою згоду на обробку своїх Персональних даних.
 • Заперечити обробку своїх даних. Користувачі мають право заперечувати проти обробки своїх даних, якщо обробка здійснюється на будь-якій іншій правовій підставі, ніж їх згода.
 • Отримати доступ до своїх Даних. Користувачі мають право дізнатися, чи обробляються дані Власником, отримати інформацію про певні аспекти обробки та отримати копію даних, що обробляються.
 • Перевірити дані та вимагати виправлення. Користувачі мають право перевірити точність своїх даних і попросити їх оновити або виправити.
 • Обмежити обробку своїх Даних. Користувачі мають право обмежити обробку своїх Даних. У цьому випадку Власник не оброблятиме їх Дані в жодних цілях, крім їх зберігання.
 • Потребувати видалити їх Персональні дані або знищити їх іншим чином. Користувачі мають право домогтися від Власника видалення своїх Даних.
 • Отримати свої дані та передати їх іншому контролеру. Користувачі мають право отримати свої дані в структурованому, широко використовуваному та машиночитаному форматі і, якщо це технічно можливо, безперешкодно передати їх іншому контролеру.
 • Подати скаргу. Користувачі мають право пред'явити претензію до компетентного органу захисту даних.

Користувачі також мають право ознайомитися з правовою підставою передачі Даних за кордон, у тому числі в будь-яку міжнародну організацію, регульовану публічним міжнародним правом або створену двома або більше країнами, таку як ООН, а також із заходами безпеки, які вживає Власник для захисту їх Даних.

Відомості про право на заперечення проти обробки даних

У тих випадках, коли Персональні дані обробляються в суспільних інтересах, при виконанні офіційних повноважень покладено них на Власника, або з метою забезпечення законних інтересів, переслідуваних Власником, Користувачі можуть заперечити проти такої обробки, представивши в обґрунтування свого заперечення ту чи іншу підставу, пов'язану з їхньою конкретною ситуацією.

Водночас, Користувачі повинні знати, що у разі обробки їх Персональних даних з метою здійснення прямого маркетингу, Користувачі можуть у будь-який час і безкоштовно заперечити проти такої обробки без подання будь-якого обґрунтування. Після отримання заперечення Користувача проти обробки з метою здійснення прямого маркетингу, обробка Персональних Даних з цією метою припиняється. Користувач може дізнатися, чи Власник обробляє Персональні дані з метою здійснення прямого маркетингу, ознайомившись з відповідними розділами цього документа.

Порядок здійснення цих прав

Будь-які запити щодо здійснення прав Користувача можна надсилати Власнику за допомогою контактних даних, наведених у цьому документі. За розгляд цих запитів не стягується жодна плата. Власник відповість на них у найкоротший термін, що не перевищує одного місяця, надавши Користувачам інформацію, передбачену законом. Про будь-яке виправлення або видалення персональних даних або про обмеження їх обробки Власник повідомить кожного одержувача, якому були розкриті Персональні дані (якщо є), за винятком випадків, якщо це буде неможливо або вимагатиме непропорційних зусиль. За запитом Користувачів Власник повідомить їх про цих одержувачів.

 

Додаткова інформація про збір та обробку Даних

Судові позови

Персональні дані Користувача можуть бути використані Власником у судовому процесі або на етапах, що ведуть до можливого звернення до суду у зв'язку з тим, що Додаток або супутні Сервіси використовувалися неналежним чином.
Користувач заявляє про свою поінформованість про те, що Власник може бути змушений повідомити Персональні дані на вимогу органів державної влади.

Додаткова інформація про Персональні дані Користувача

Окрім інформації, що міститься в цій політиці приватності, Додаток може надавати на запит Користувача додаткову та контекстну інформацію, що стосується конкретних Сервісів або збору та обробки Персональних даних.

Системні журнали та технічне обслуговування

З метою забезпечення роботи системи та її технічного обслуговування Додаток та будь-які сторонні сервіси можуть збирати файли, в яких реєструється, як Додаток взаємодіє з Користувачами (системні журнали), або використовувати з цією метою інші Персональні дані (зокрема, IP-адресу ).

Інформація, яка відсутня в цих правилах

Додаткові відомості щодо збору або обробки персональних даних можна у будь-який час запитати у Власника. Дивіться контактні дані, зазначені на початку цього документа.

Внесення змін до цих правил забезпечення конфіденційності персональних даних

Власник застерігає за собою право в будь-який час вносити зміни до цих правил забезпечення конфіденційності персональних даних шляхом повідомлення Користувачів на цій сторінці і, можливо, всередині цього Додатку та (або) — наскільки це можливо з технічної та юридичної точок зору — шляхом направлення Повідомлення Користувачам за допомогою будь-якої контактної інформації, доступної Власнику. Настійно рекомендується часто перевіряти цю сторінку, звіряючись з датою останньої зміни, вказаною внизу. це необхідно.

Персональні дані (або Дані)

Будь-яка інформація, яка прямо, опосередковано або у зв'язку з іншою інформацією – у тому числі. персональним ідентифікаційним номером – забезпечує можливість виявлення чи впізнаваність фізичної особи.

Дані про використання (мережевих ресурсів)

Інформація, яку автоматично збирають Додаток або сторонні сервіси, які використовує Додаток), зокрема: IP-адреси або доменні імена комп'ютерів Користувачів, які використовують Додаток, URI-адреси (універсальні коди ресурсів), час звернення із запитом, спосіб звернення із запитом до сервера, розмір файлу, отриманого у відповідь, числовий код, що вказує на статус відповіді сервера (вдалий результат, помилка тощо), країна походження, характеристики браузера та операційної системи, що використовуються Користувачем, різні відомості про час кожного відвідування (наприклад, час, проведений на кожній сторінці Програми), та відомості про переміщення всередині Програми з окремим зазначенням черговості відвідування сторінок, а також інші параметри операційної системи пристрою та (або) обчислювального та інформаційного середовища Користувача.

Користувач

Особова особа, яка використовує Додаток, яка, якщо не вказана інша, збігається із Суб'єктом даних.

Суб'єкт даних

Фізична особа, до якої належать Персональні дані.

Обробник даних (або Адміністратор даних)

Фізична чи юридична особа, офіційний державний орган, агентство чи інший орган, які обробляють персональні дані за дорученням Контролера.

Контролер (або Власник) даних

Фізична або юридична особа, державний орган, відомство або інша особа, яка самостійно або спільно з іншими особами визначає призначення та засоби обробки Персональних даних, включаючи заходи безпеки, що стосуються того, як експлуатується та використовується Додаток. Якщо не зазначено інше, Контролером даних є Власник, тобто особа, якій належить Додаток.

Додаток

Засіб, за допомогою якого здійснюється збір та обробка Персональних даних Користувача.

Послуга (або Сервіс)

Послуга, яку надає Додаток, описана у відповідних умовах (якщо є), а також на цьому сайті або в цьому додатку.

Європейський Союз (або ЄС)

Якщо не зазначено інше, всі посилання, що зустрічаються в цьому документі на Європейський Союз, включають усі країни-члени Європейського союзу та Європейської економічної зони, що існують в даний час.


Правова інформація

Якщо в цьому документі не зазначено інше, то дія правил забезпечення конфіденційності персональних даних поширюється виключно на Додаток.

Останнє оновлення: 26 листопада 2023

Товар додано до порівняння